VRIJSTELLING IN GELDERLAND PER DIRECT INGETROKKEN

EXTRA NIEUWSBERICHT

VRIJSTELLING IN
GELDERLAND PER DIRECT
INGETROKKEN

Aan alle Gelderse jachtaktehouders,


De Faunabeheereenheid heeft vandaag de uitspraak ontvangen van de rechtbank Oost
Nederland betreffende het goedkeuringsbesluit van het faunabeheerplan jacht en
vrijstelling.

De rechtbank is tot het oordeel gekomen dat in tegenstelling tot eerdere uitspraken de
landelijke vrijstelling met schadehistorie moet zijn onderbouwd.
Concreet heeft dit tot gevolg dat in Gelderland met ingang van 18 augustus a.s. tot
nader order geen gebruik meer kan worden gemaakt van de landelijke vrijstelling op:
konijn, vos, Canadese gans, houtduif, kauw en zwarte kraai.

Voor konijn geldt dat het jachtseizoen van 15 augustus tot en met 31 januari nog van
kracht is. Datzelfde geldt ook voor de jacht op houtduif in de periode van 15 oktober
tot en met 31 januari.

Voor alle jagers die op dit moment in de provincie Gelderland nog schade bestrijden
van duiven, kauwen en zwarte kraaien op granen geldt dus dat dit per direct niet meer
is toegestaan!

De FBE is in overleg met de provincie Gelderland en het ministerie van LNV om een
oplossing voor deze ontstane situatie te vinden. Hoe lang dit gaat duren is op dit
moment niet duidelijk en daar kunnen wij dan ook geen voorspelling over doen.


Wij verzoeken u vriendelijk om alle door u in Gelderland reeds geschoten landelijk
vrijgestelde soorten zo snel mogelijk af te melden in het FRS. Een goede adequate
registratie helpt ons in een verdere juridische procedure.


Wij gaan er van uit u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,Erik Koffeman

Secretaris

Wassenaarweg 40, 6843 NW Arnhem

08 50 20 83 40

gelderland@faunabeheereenheid.nl

www.faunabeheereenheid.nl/gelderland

Nieuws Overzicht