DWHC

ree

DWHC

 

Melden buitengewone sterfte van wild

 

 

Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) is een expertisecentrum dat zich onder meer bezig houdt het bundelen van kennis tussen de veterinaire en de volksgezondheidssector op het gebied van in het wild levende dieren. Het centrum is opgericht onder auspiciën van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, afdeling Virologie van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De missie van het Dutch Wildlife Health Centre is het vermeerderen van de kennis over de gezondheid van wilde dieren en het bevorderen van een goed gebruik van deze kennis bij het beleid aangaande de volksgezondheid en de gezondheid van gedomesticeerde en in het wild levende dieren.

Voor meer informatie:www.dwhc.nl

 

Wat te doen als u opvallende ziekte of sterfte onder wilde dieren wilt melden?

 

Soms merkt u dat er in de natuur bij een of meer diersoorten ineens een ongewoon aantal zieke of dode dieren zijn. U kunt deze buitengewone ziekte en/of sterfte melden bij het DWHC.

Dit kan door middel van het meldingsformulier op de website www.dwhc.nl, een email (dwhc@uu.nl), of per telefoon ( 030-2537925). Er wordt dan in overleg bepaald wat er verder moet gebeuren.

Het is niet toegestaan zonder toestemming wilde dieren te vervoeren.

 

Nieuws Overzicht